Zaposleni

• Ravnateljica: Staša Sitar, prof. def. MVO
  • Branka HORVAT, tajnica VIZ VI.
  • Katarina BIBIČ, računovodkinja
  • Sonja ŠINK, snažilka
  • Primož KOMURKA, hišnik

• Saša GORENC KOŠIR, vzgojiteljica, prof. def. MVO

• Ana FURLAN, vzgojiteljica, univ. dipl. soc. del.

• Tamara Zadravec, dipl. soc. pedagog

• mag. Mateja Resman, univ. dipl. teolog

• Miha Grašič, spremljevalec otrok

• Adrijana REJA, gospodinja

• Tina KRALJ, vzgojiteljica, univ. dipl. soc. ped.
• mag. Andrej GREGORAČ, vzgojitelj, univ. dipl. psih.
• Tatjana ŠKROKOV, vzgojiteljica, prof. soc. ped.
• Dejana TODOROVIĆ, vzgojiteljica, univ. dipl. soc. del.

• Anamarija KONEČNIK, vzgojiteljica, prof. def. MVO
• Barbara KOZAK, vzgojiteljica, prof. razrednega pouka
• Nina ŠMID, vzgojiteljica, dipl. soc. ped.
• Sabina MARTINČIČ JENŠTERLE, vzgojiteljica, univ. dipl. teol.
• Vanja ŠOLAR, gospodinja

• Mojca GORIUP, vzgojiteljica, univ. dipl. psih.

• Matjaž KRIŽNAR, vzgojitelj, univ. dipl. pedagog

• mag. Petra VLADIMIROV, vzgojiteljica, univ. dipl. psih.

• Judita ŠKRLEP, vzgojiteljica, spec. pedag. MVO

• Andreja MIHEVC, spremljevalka otroka

• Ana KOROŠEC, gospodinja

• Davor GANTAR, vzgojitelj, univ. dipl. soc. del.

• Katja SITAR, vzgojiteljica, univ. dipl. soc. ped.

• Martina FERLAN, vzgojiteljica, mag. prof. soc. ped.

• Urška ZATLER, vzgojiteljica, prof. ped.

• Andreja GAŠPERŠIČ, gospodinja

• Nina MOŽINA, gospodinja

• Veronika ROGELJ, vzgojiteljica, univ. dipl. soc. ped.

• Polonca OVSENAR, vzgojiteljica, univ. dipl. ped. in prof. soc.

• Maja SELAN, vzgojiteljica, univ. dipl. soc. ped.

• Vladimir Radić, vzgojitelj, univ. dipl. org.

• Jadranka Stojković, spremljevalka otroka

• Valentina SELŠEK, gospodinja

• Saša ROZMAN BERCE, vzgojiteljica, univ. dipl. soc. ped.

• Jasna PETROVEC ZAJC, vzgojiteljica, univ. dipl. soc. ped.

• Tina ĆORIĆ, vzgojiteljica, univ. dipl. soc. del.

• Tanja PAVLIČ, vzgojiteljica, prof. nem.

• Sonja KODRIČ, gospodinja

  • Mateja OMAN KOMURKA, vzgojiteljica, univ. dipl. soc. ped.
  • Janja LEBAN, vzgojiteljica, univ. dipl. kom.
  • Urša GOLIČIČ, vzgojiteljica, univ. dipl. soc.
  • Katarina SEKNE, vzgojiteljica, univ. dipl. soc. ped.
  • Staša VERTAČNIK, vzgojiteljica, univ. dipl. soc. ped. 
  • Sandra SVETEC, vzgojiteljica, prof. slovenščine