S srcem v svet

V šolskem letu 2017/2018 smo ponovno zagnali projektno skupino »S srcem v Svet«. Njen namen je organizacija raznovrstnih projektov, s katerimi lahko otroci in mladostniki stanovanjskih skupin VZ Kranj izražajo svoj ustvarjalni in športni potencial, kritičnost do aktualnih družbenih problemov in se vključujejo v lokalno ter širšo družbeno skupnost. Hkrati se udeležujejo prireditev v organizaciji drugih. Na ta način želimo opozoriti nase in pokazati širši javnosti, da smo kot drugi mladi polni ustvarjalnega zanosa in pozitivne energije.
V program so vključene dejavnosti, ki so privlačne za mladostnike, hkrati pa jih osveščajo o različnih problemih današnje družbe, jim dajejo možnost za osvajanje novih spretnosti in izražanje lastne ustvarjalnosti. Želimo, da so otroci soustvarjalci programa, zato smo njihovi mentorji sestavili program, ki je okviren, mladostnike pa smo čim bolj spodbujali k izražanju lastnih idej.

Projektno skupino vodijo:
Petra Vladimirov, Katja Sitar in Judita Škrlep