Mladinska stanovanja

Osnovni cilj programa je omogočiti uspešen prehod mladostnikov, iz stanovanjske skupine v samostojno življenje. Namenjen je mladostnikom in mladostnicam po dopolnjenem 18. letu starosti, ki se predvsem zaradi bivanjskih razlogov ne morejo vključiti nazaj v matično okolje, so pa še vedno v procesu zaključevanja šolanja ali iskanja prve zaposlitve. Prav tako še vedno izražajo željo po nadaljevanju obravnave v vzgojnem zavodu.

Posamezniki bodo deležni ustrezne pomoči in podpore pri skrbi za lastno eksistenco, pri vključevanju v lokalno skupnost, pri navezovanju stika z družino in vzpostavljanju socialne mreže,; in pri reševanju osebnih težav ter načrtovanju lastne prihodnosti. Gre torej za krepitev in preizkušanje življenjskih kompetenc pridobljenih v času strokovne obravnave v stanovanjski skupini. Mladostnik ima priložnost, da s sodelovanjem in podporo mentorja zgradi trdne temelje za sestop iz zadnje stopničke v morje samostojnih odločitev in odgovornosti življenja.

 

MLADINSKA STANOVANJA VZ KRANJ IZVEN PROJEKTA STROKOVNI CENTER

Projekt mladinskega stanovanja smo uspešno vodili že kar precej let kot dopolnilni program k obravnavam v stanovanjskih skupinah in ga običajno ponovno vzpostavimo glede na potrebe mladostnikov in mladostnic v stanovanjskih skupinah. Projekt ni redni vzgojni program VZ Kranj, ampak kot projekt del dopolnilnega vzgojnega programa VZ Kranj, ki se izvaja občasno.
Namenjen je mladostnikom in mladostnicam po dopolnjenem 18. letu starosti, ki se predvsem zaradi bivanjskih razlogov ne morejo vključiti nazaj v matično okolje, so pa še vedno v procesu zaključevanja šolanja ali iskanja prve zaposlitve. Prav tako še vedno izražajo željo po nadaljevanju obravnave v VZ Kranj v psihosocialnem smislu.
V programu mladinskega stanovanja se dogovorno vključi vsak mladostnik oziroma mladostnica posebej, kar pomeni, da se pred samo vključitvijo v program natančno določijo pogoji in čas obravnave v programu mladinskega stanovanja. Mladostniku oziroma mladostnici se pomaga pri iskanju začasnega bivališča ter določi časovni in vsebinski obseg vključevanja v program stanovanjske skupine. Program se običajno zaključi, ko vzgojitelji skupaj z mladostnikom/mladostnico glede na potek razvoja ugotovijo, da formalna oblika obravnave v posameznem primeru ni več potrebna.