Interno gradivo

Goriup, Mojca
AD/HD: motnja pomanjkljive pozornosti s hiperaktivnostjo (pdf, powerpoint)

Oman, Mateja
Doživljanje institucionalnega nasilja z vidika otrok in mladostnikov, nameščenih v vzgojni zavod (pdf, powerpoint)

Srečanje strokovnih delavcev VZ Kranj in centrov za socialno delo, 25. maj 2010 (word, pdf)