Intenzivna mobilna socialno pedagoška obravnava

S programom “Intenzivna mobilna socialno-pedagoška obravnava” bomo v okviru načrtovanja celostne obravnave osredotočeni predvsem na otroka. Stremeli bomo k temu, da se bo otrok bolje počutil v šolskem okolju, da se bo zavedal svojih dejanj in tudi znal prevzeti odgovornost zase. Doseči želimo predvsem to, da se bo otrok naučil reševati svoje stiske na konstruktiven način. Pri doseganju teh ciljev bomo izhajali iz otroka, skupaj z njim načrtovali individualni program zanj, mu nudili različne oblike terapevtske obravnave (terapija z živalmi, glasbena terapija,…) glede na njegove interese, ter ga spodbujali, mu svetovali in mu sledili pri doseganju zastavljenih ciljev.

Vsak vključen otrok nam predstavlja središče lastnega ekosistema, zato je pomembno, da sodelujemo in delamo tudi z drugimi elementi tega ekosistema. Posegli bomo na njegovo šolsko področje, kjer bomo z namenom večje sprejetosti otroka v razredno in šolsko skupnost sodelovali z njegovim razrednikom, svetovalno službo in ravnateljem. Prisotni bomo na razrednih urah, jih skupaj z razrednikom tudi načrtovali, pripravljali aktivnosti za celoten razred in predstavljali varno osebo, h kateri se otrok lahko zateče, če je v stiski. Prisotni bomo tudi v stanovanjski skupini, kjer se bomo vključili v otrokov vsakdan prek udeležbe na učnih urah, na aktivnostih skupine in na sproščenem druženju. S tem bomo spoznali otrokove interese, se z njim pogovarjali in gradili odnos. Sodelovali bomo tudi z vzgojitelji v skupinah, saj se nam zdi izmenjava informacij o otroku zelo pomembna za uspešno načrtovanje projekta. Velik poudarek bomo pa dali tudi grajenju odnosa s starši. Spodbudili jih bomo k sodelovanju in jim preko individualnega in skupinskega druženja poskušali približati naše delo, spoznavali bomo teme in vprašanja, ki se jim zdijo pomembna in bomo nanje tudi odgovorili, pogovarjali pa se bomo tudi o vzgoji ter postavljanju meja, vse to pa z namenom, da jih opolnomočimo v odnosu z njihovim otrokom in da jih spodbudimo k soustvarjanju okolja, ki bo za otroka najbolj konstruktivno.