Dobrodelnost

Pravijo, da kdor iz srca da, dvakrat da…

 

Otroci, mladostniki in vsi zaposleni v Vzgojnem zavodu se zahvaljujemo:
… vsem, ki s finančno ali materialno soudeležbo omogočate izvajanje različnih projektov in delavnic …
… vsem, ki omogočate brezplačno udeležbo na prostočasnih aktivnostih v vaši izvedbi …
… vsem, ki prihajate v naše hiše in nam pomagate pri učenju …
… vsem, ki se z nami družite v prostem času in za nas pripravljate različne vsebine …
… vsem, ki verjamete v nas in nas spodbujate na naši poti …
… vsem, ki nam pomagate risati nasmehe na obraze …

 

Prav vsem iz srca hvala!