Plavalni tečaj 2021/22

Po jesenskih počitnicah smo, po enoletnem premoru zaradi koronavirusa, letošnje šolsko leto ponovno uspeli izvesti tradicionalne plavalne urice v okviru naše hiše. Osem četrtkovih večerov, ob osmi uri, je osem otrok in mladostnikov iz različnih stanovanjskih skupin Vzgojnega zavoda Kranj z veseljem prihajalo na kranjski bazen. V skupini sta bila dva zelo slaba plavalca, ki sta izpopolnila plavalno znanje in se prilagodila na vodo, ostali udeleženci pa so se rekreirali, se zabavali ob različnih štafetnih in drugih igrah, vadili različne plavalne tehnike in skoke, se seznanili z osnovami reševanja iz vode in uživali v medsebojnem druženju. Na zadnjem srečanju smo udeležencem podelili priznanja in se posladkali z vročo čokolado.

Mentorici: Saša Gorenc Košir in Saša Rozman Berce

Zapisala: Saša Rozman Berce

Plavalni tečaj 2018/2019

No tako, pa je za nami še en uspešno izpeljan plavalni tečaj! 🙂

Potekal je na Pokritem olimpijskem bazenu v Kranju, in sicer ob četrtkih med 20. in 21. uro v osmih zaporednih srečanjih. Začel se je 8. 11. 2018 in končal 10. 1. 2019.

Udeleževali so se ga otroci in mladostniki iz SS Škofja Loka, SS Črnava in SS Stražišče. V skupini sta bila dva neplavalca: eden od njiju je na zadnjem srečanju splaval, drugi pa se je prilagodil na vodo, plavati pa še ne zna. Ostali člani skupine so na plavanje hodili zaradi rekreacije in konstruktivnega preživljanja prostega časa.

Srečanja so se vedno začela z ogrevanjem na kopnem, nadaljevala z različnimi štafetnimi in drugimi igrami ter vajami za prilagajanje na vodo. Sledile so različne vaje, s katerimi so plavalci izboljševali plavalno znanje, neplavalca pa sta se učila plavanja. V zadnjem delu so udeleženci imeli prosto. Uporabljali smo različne didaktične pripomočke, ki smo si jih izposodili pri PK Triglav. Na zadnjem srečanju smo preverili in ocenili plavalno znanje vsakega udeleženca, potem pa smo si privoščili vročo čokolado in sladoled, ob čemer so otroci in mladostniki prejeli priznanja za sodelovanje na plavalnem tečaju.

Imeli smo se super in komaj čakamo, da poleti naša nova znanja preizkusimo še v morju! 🙂

Vaditeljici plavanja: Saša Gorenc Košir in Saša Rozman Berce

Zapisala: Saša Rozman Berce

Plavalni tečaj 2017-2018

POROČILO PLAVALNEGA TEČAJA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE VZGOJNEGA ZAVODA KRANJ, V ČASU OD 09.11. 2017 DO 11. 01. 2018

Plavalni tečaj za otroke in mladostnike VZ Kranj sva izvajali vzgojiteljici: Saša Rozman Berce (vaditeljica plavanja) in  Saša Gorenc Košir (vaditeljica plavanja). Plavalni tečaj je potekal ob četrtkih ob 20.00 do 21.00 ure, v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju. Plavalna vadba je potekala v  naslednjih terminih:
9.11.2017
16.11.2017
23.11.2017
30.11.2017
7.12.2017
14.12.2017
4.1.2018
11.1.2018

Plavalnega tečaja se je skupaj udeležilo 11 otrok in mladostnikov VZ Kranj. Naslednji otroci so se redno udeleževali plavalne vadbe:

 • Stanovanjska skupina Črnava: I.R., V.H., P.Đ., K.L
 • Stanovanjska skupina Škofja Loka: A.S., A.J., N. B.
 • Stanovanjska skupina Stražišče: P.J., G.D.
 • Stanovanjska skupina Mlaka: L.J., S.R.K.

Plavalni tečaj je potekal po programu, ki je bil predstavljen v LDN VZ Kranj za šol. leto 2017/2018.
Finančna sredstva smo potrebovali za najem bazena in prevoz (avtobusni).
Evalvacija programa je pokazala, da so v tekočem šol. letu vsi otroci in mladostniki dosegli zastavljene individualne cilje. Najmlajši udeleženci (trije otroci stari 9 let), so osvojili prsno plavanje, tako, da  so bili sposobni neprekinjeno preplavati dolžino 20 m.
Vsaka vadbena enota je bila strukturirana tako, da smo se najprej ogreli (posamezne mišične skupine). Potem so sledile razne zabavne igre, tekmovalne štafetne igre, spoznavanje in učenje novih elementov ter utrjevanje le teh. Poleg naštetega so se otroci seznanili še z osnovami reševanja iz vode in se naučili skoka na glavo.
Zaradi različnih razlogov sodelovanja otrok na plavalnem tečaju (učenje osnov plavanja, zdravstvena indikacija, nadgradnja znanja, aktivno preživljanje prostega časa…), sva vadbo prilagajali tudi glede na potrebe posameznika.
Po zaključku plavalnega tečaja so si vsi otroci prislužili priznanje za uspešno opravljen plavalni tečaj in sladek priboljšek.

Kranj, 15. januar 2018                                                    Pripravili: Saša Gorenc Košir, Saša Rozman Berce

Plavalni tečaj 2016-2017

PLAVALNI TEČAJ ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE VZGOJNEGA ZAVODA KRANJ, V ČASU OD 10.11. 2016 DO 26. 01. 2017

Plavalni tečaj za otroke in mladostnike VZ Kranj sva izvajali vzgojiteljici: Saša Rozman Berce (vaditeljica plavanja) in  Saša Gorenc Košir (vaditeljica plavanja). Plavalni tečaj je potekal ob četrtkih ob 20.00 do 21.00 ure, v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju. Plavalna vadba je potekala v  naslednjih terminih:10.11., 17.11., 24.11.,1.12.,8.12.,15.12.,5.1. in 26.2.2017.
Plavalnega tečaja se je skupaj udeležilo 10 otrok in mladostnikov VZ Kranj.
Plavalni tečaj je potekal po programu, ki je bil predstavljen v LDN VZ Kranj za šol. leto 2016/2017.
Finančna sredstva smo potrebovali za najem bazena in prevoz (avtobusni).
Evalvacija programa je pokazala, da so v letošnjem šol. letu vsi otroci in mladostniki dosegli zastavljene individualne cilje. Poleg prsnega plavanja so nekateri osvojili  tudi tehniko prsnega plavanja s koordinacijo potapljanja glave pod vodo, tehniko hrbtnega plavanja in plavanje tehnike kravl. Najmlajša udeleženka se je naučila plavati in sicer je neprekinjeno preplavala dolžino 15 m v prsni tehniki.
Vsaka vadbena enota je bila strukturirana tako, da smo se najprej ogreli (posamezne mišične skupine). Potem so sledile razne zabavne igre, tekmovalne štafetne igre, spoznavanje in učenje novih elementov ter utrjevanje le teh. Poleg naštetega so se otroci seznanili še z osnovami reševanja iz vode in se naučili skoka na glavo.
Zaradi različnih razlogov sodelovanja otrok na plavalnem tečaju (učenje osnov plavanja, zdravstvena indikacija, nadgradnja znanja,…), sva vadbo prilagajali tudi glede na potrebe posameznika.
Po zaključku plavalnega tečaja so si vsi otroci prislužili priznanje za uspešno opravljen plavalni tečaj in sladek priboljšek.

Kranj, 30. januar 2017                                                   Pripravili:
Saša Gorenc Košir
Saša Rozman Berce

Šola plavanja 2015/2016

V začetku meseca januarja smo zaključili s plavalni tečajem za otroke in mladostnike VZ Kranj, ki je potekal v času od 5. novembra 2015 do 7. januarja 2016. Plavanje se je izvajalo ob četrtkih od 20.00 do 21.00 ure, v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju. Plavalno vadbo sva vodili dve vzgojiteljici VZ Kranj. Obe sva vaditeljici plavanja.

Plavalni tečaj je skupaj obiskovalo 10 otrok in mladostnikov VZ Kranj iz štirih stanovanjskih skupin.

Na plavalni tečaj so bili vključeni otroci in mladostniki VZ Kranj, ki še niso imeli osvojenega plavalnega znanja, tisti, ki so želeli izboljšati svojo plavalno vzdržljivost, tehniko in hitrost plavanja, vsi, ki imajo zdravstvene težave (težave s hrbtenico, kostmi in sklepi, prekomerna telesna teža,…) in tisti, ki so želeli aktivno preživeti svoj prosti čas.

Za vsakega udeleženca programa se je vadba načrtovala individualno na podlagi začetnega stanja in ciljev posameznika.

Vsi udeleženci plavalnega tečaja so se skozi  plavalni tečaj spoznali z nekaterimi zakonitostmi vode in plavalnimi tehnikami. Učenje plavanja je potekalo po metodah, ki temeljijo na igri in dobrem počutju v vodi. Plavanje s takim načinom učenja poteka hitreje, predvsem pa z njim lahko zagotovimo kar največjo kvaliteto in varnost pri delu in napredku.

Plavalni tečaj je obsegal:

 • osnovno prilagajanje na vodo (drsenje, plovnost…);
 • nadaljevalno prilagajanje na vodo (potapljanje glave, gledanje pod vodo…);
 • učenje prve plavalne tehnike (žabica);
 • učenje skokov v vodo;
 • spoznavanje druge plavalne tehnike (plavanje na hrbtu, prsno kravl);
 • plavalne igre in animacijo v vodi;
 • učenje plavanja pod vodo;
 • osnove reševanje iz vode.

Utrinke iz plavalnega tečaja si lahko ogledate v foto galerij.

Mentorici: Saša Gorenc Košir in Saša Rozman Berce

Napisala: Saša Gorenc Košir