Ob rojstvu otroka je staršem zaupana pomembna, a težka naloga – skrb za majhno bitje, ki starša skozi leta postavlja pred najrazličnejše izzive. Včasih so ti izzivi relativno lahko rešljivi, spet drugič starši občutijo vzgojno nemoč, zmedenost, izgubljenosti in si želijo podpore ter vzpodbude.

V Vzgojnemu zavodu Kranj smo se s tem namenom odločili, da staršem, ki želijo raziskovati vzgojo in krepiti starševsko vlogo, ponudimo možnost vključitve v Skupino za starše. Prvo srečanje Skupine za starše je potekalo v torek, 15. 11. 2022, udeležilo pa se ga je 10 staršev otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v stanovanjskih skupinah Vzgojnega zavoda Kranj. Skupina za starše se bo v prihodnje srečevala enkrat mesečno, predvidenih je šest srečanj. Starši bodo ob vodenju strokovnih delavcev Vzgojnega zavoda Kranj raziskovali osnovne zakonitosti vzgoje, utrjevali dobro prakso, krepili šibkejša področja, analizirali konkretne primere z vsakdanjega življenja, … Naslednje srečanje Skupine za starše je predvideno v torek, 13. 12. 2022.

Izvajalci Skupine za starše: Staša Sitar, Andrej Gregorač, Petra Vladimirov, Polona Ovsenar, Mateja Oman Komurka

Zapisala: Mateja Oman Komurka