Po jesenskih počitnicah smo, po enoletnem premoru zaradi koronavirusa, letošnje šolsko leto ponovno uspeli izvesti tradicionalne plavalne urice v okviru naše hiše. Osem četrtkovih večerov, ob osmi uri, je osem otrok in mladostnikov iz različnih stanovanjskih skupin Vzgojnega zavoda Kranj z veseljem prihajalo na kranjski bazen. V skupini sta bila dva zelo slaba plavalca, ki sta izpopolnila plavalno znanje in se prilagodila na vodo, ostali udeleženci pa so se rekreirali, se zabavali ob različnih štafetnih in drugih igrah, vadili različne plavalne tehnike in skoke, se seznanili z osnovami reševanja iz vode in uživali v medsebojnem druženju. Na zadnjem srečanju smo udeležencem podelili priznanja in se posladkali z vročo čokolado.

Mentorici: Saša Gorenc Košir in Saša Rozman Berce

Zapisala: Saša Rozman Berce