POROČILO PLAVALNEGA TEČAJA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE VZGOJNEGA ZAVODA KRANJ, V ČASU OD 09.11. 2017 DO 11. 01. 2018

Plavalni tečaj za otroke in mladostnike VZ Kranj sva izvajali vzgojiteljici: Saša Rozman Berce (vaditeljica plavanja) in  Saša Gorenc Košir (vaditeljica plavanja). Plavalni tečaj je potekal ob četrtkih ob 20.00 do 21.00 ure, v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju. Plavalna vadba je potekala v  naslednjih terminih:
9.11.2017
16.11.2017
23.11.2017
30.11.2017
7.12.2017
14.12.2017
4.1.2018
11.1.2018

Plavalnega tečaja se je skupaj udeležilo 11 otrok in mladostnikov VZ Kranj. Naslednji otroci so se redno udeleževali plavalne vadbe:

  • Stanovanjska skupina Črnava: I.R., V.H., P.Đ., K.L
  • Stanovanjska skupina Škofja Loka: A.S., A.J., N. B.
  • Stanovanjska skupina Stražišče: P.J., G.D.
  • Stanovanjska skupina Mlaka: L.J., S.R.K.

Plavalni tečaj je potekal po programu, ki je bil predstavljen v LDN VZ Kranj za šol. leto 2017/2018.
Finančna sredstva smo potrebovali za najem bazena in prevoz (avtobusni).
Evalvacija programa je pokazala, da so v tekočem šol. letu vsi otroci in mladostniki dosegli zastavljene individualne cilje. Najmlajši udeleženci (trije otroci stari 9 let), so osvojili prsno plavanje, tako, da  so bili sposobni neprekinjeno preplavati dolžino 20 m.
Vsaka vadbena enota je bila strukturirana tako, da smo se najprej ogreli (posamezne mišične skupine). Potem so sledile razne zabavne igre, tekmovalne štafetne igre, spoznavanje in učenje novih elementov ter utrjevanje le teh. Poleg naštetega so se otroci seznanili še z osnovami reševanja iz vode in se naučili skoka na glavo.
Zaradi različnih razlogov sodelovanja otrok na plavalnem tečaju (učenje osnov plavanja, zdravstvena indikacija, nadgradnja znanja, aktivno preživljanje prostega časa…), sva vadbo prilagajali tudi glede na potrebe posameznika.
Po zaključku plavalnega tečaja so si vsi otroci prislužili priznanje za uspešno opravljen plavalni tečaj in sladek priboljšek.

Kranj, 15. januar 2018                                                    Pripravili: Saša Gorenc Košir, Saša Rozman Berce