PLAVALNI TEČAJ ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE VZGOJNEGA ZAVODA KRANJ, V ČASU OD 10.11. 2016 DO 26. 01. 2017

Plavalni tečaj za otroke in mladostnike VZ Kranj sva izvajali vzgojiteljici: Saša Rozman Berce (vaditeljica plavanja) in  Saša Gorenc Košir (vaditeljica plavanja). Plavalni tečaj je potekal ob četrtkih ob 20.00 do 21.00 ure, v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju. Plavalna vadba je potekala v  naslednjih terminih:10.11., 17.11., 24.11.,1.12.,8.12.,15.12.,5.1. in 26.2.2017.
Plavalnega tečaja se je skupaj udeležilo 10 otrok in mladostnikov VZ Kranj.
Plavalni tečaj je potekal po programu, ki je bil predstavljen v LDN VZ Kranj za šol. leto 2016/2017.
Finančna sredstva smo potrebovali za najem bazena in prevoz (avtobusni).
Evalvacija programa je pokazala, da so v letošnjem šol. letu vsi otroci in mladostniki dosegli zastavljene individualne cilje. Poleg prsnega plavanja so nekateri osvojili  tudi tehniko prsnega plavanja s koordinacijo potapljanja glave pod vodo, tehniko hrbtnega plavanja in plavanje tehnike kravl. Najmlajša udeleženka se je naučila plavati in sicer je neprekinjeno preplavala dolžino 15 m v prsni tehniki.
Vsaka vadbena enota je bila strukturirana tako, da smo se najprej ogreli (posamezne mišične skupine). Potem so sledile razne zabavne igre, tekmovalne štafetne igre, spoznavanje in učenje novih elementov ter utrjevanje le teh. Poleg naštetega so se otroci seznanili še z osnovami reševanja iz vode in se naučili skoka na glavo.
Zaradi različnih razlogov sodelovanja otrok na plavalnem tečaju (učenje osnov plavanja, zdravstvena indikacija, nadgradnja znanja,…), sva vadbo prilagajali tudi glede na potrebe posameznika.
Po zaključku plavalnega tečaja so si vsi otroci prislužili priznanje za uspešno opravljen plavalni tečaj in sladek priboljšek.

Kranj, 30. januar 2017                                                   Pripravili:
Saša Gorenc Košir
Saša Rozman Berce