V ponedeljek, 18. aprila 2016, smo se vzgojitelji, otroci in mladostniki Vzgojnega zavoda Kranj skupaj udeležili predavanja Dejana Sotirova. Predavatelj nam je predstavil temo, ki jo je poimenoval »Kvadratni svet«. Ko smo se pred predavanjem pogovarjali in spraševali, kaj bi to lahko bilo, si nismo znali natančno odgovoriti. Tekom zelo energičnega predavanja smo dobili vpogled v »kvadratni svet«, to je svet, v katerem danes živijo mladi. Svet telefonov, računalnikov, speta s preštevilnimi informacijami.

Skupaj smo dobivali informacije, kako »kvadratni svet« deluje in kako ga čim bolj koristno uporabiti, saj se mu ne moremo več izogniti, ga popolnoma »izključiti«. Predavatelj je tekom predavanja podal številne pobude mladim, naj informacije in znanje, ki ga na spletu pridobijo, uporabijo za svojo poklicno pot, naj razvijajo svoje interese in potenciale. Predstavil je tudi nekaj primerov posameznikov, ki jim je to že uspelo prav s pomočjo spleta. Opozoril nas je tudi, kako na nas delujejo oglasna sporočila in kako se »kvadratni svet« za reklame uporablja.

Iz predavanja smo odšli z novimi idejami, zamislimi in znanji, odprla pa so se nam tudi številna vprašanja, na katera bomo lahko skupaj ali vsak pri sebi poiskali odgovore.

Zapisala: Tina Kralj