25. 10. 2015 se je 18 zaposlenih iz Vzgojnega zavoda Kranj in trije zunanji udeleženci odpravilo na strokovno ekskurzijo na Nizozemsko.

Nizozemska je bila izbrana zaradi velike pestrosti vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih v okviru svojega šolskega sistema nudi prebivalcem. Namen ekskurzije je bil spoznati nizozemski šolski sistem na splošno, s poudarkom na izobraževanju otrok s posebnimi potrebami in obiskati ter spoznati delovanje ustanov in programov, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Obiskali smo sledeče institucije:

  • Netherlands institute for curriculum development, SLO (Piet Heinstraat 12, 7511 JE Enschede);
  • Penta College, Hengelo (Krabbenbosweg 91, 7555 ED Hengelo);
  • The Vaart, del organizacije Horizon, Nizozemska (Poelruiterpad 9-11, 2171 Sassenheim, Amsterdam);
  • De Strandwacht (Paddepad 8, Den Haag) in Blokpoelschool (Haardstede 1, Den Haag).

Poleg obiska teh institucij so bili organizirani tudi posveti s strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, v katerih so nam predstavili njihov model VIZ otrok s posebnimi potrebami na državni ravni, v diskusiji pa smo imeli možnost izmenjati izkušnje z neposrednim delom z otroki in mladostniki.

Preostanek časa smo izkoristili za oglede znamenitosti v bližini institucij, ki smo jih obiskali.

S strokovne ekskurzije smo se vrnili 29. 10. 2015.

Strokovno ekskurzijo na Nizozemsko nam je omogočila fundacija Thoolen Foundation Vaduz, za kar se najlepše zahvaljujemo! Iskrena hvala pa tudi vsem strokovnjakom in ustanovam na Nizozemskem, ki so nas sprejeli odprtih rok in poskrbeli, da smo se pri njih počutili odlično, se seznanili z njihovimi izkušnjami in pridobili nova strokovna znanja.

Nekaj utrinkov z ekskurzije si lahko ogledate v fotogaleriji.