V novembru, decembru in januarju smo otroci, mladostniki, vzgojitelji in gospodinja iz Stanovanjske skupine Črnava, v sodelovanju s Stanovanjsko skupino Kranj, organizirali štiri dogodke, v okviru katerih smo prodajali naše unikatne izdelke:

– 30. 11. 2013 je v Preddvoru poteka predpraznični bazar;
– 12. 12. 2013 smo izdelke prodajali na stojnici v okviru novoletne zabave v Rdeči Ostrigi;
– 19. 12. 2013 je v okviru Eko tržnice v Kranju potekal predbožični bazar;
– 11. 01. 2014 pa smo se s stojnico predstavili v Qlandiji Kranj.

S pripravami na bazarje in stojnice smo pričeli že v mesecu septembru. Neprestano smo pripravljali izdelke, ki smo jih nato ponudili na stojnicah.
Pri ustvarjanju smo si pomagali z materiali, ki smo jih prejeli od donatorjev in z različnimi odpadnimi materiali, ki smo jih nato reciklirali. Nekaj materiala pa je bilo potrebno kupiti.
Otroci in mladostniki so bili pod mentorstvom vzgojiteljev udeleženi v celotnem procesu iskanja idej, ustvarjanja izdelkov ter tudi pri sami prodaji.
Z izpeljavo celotnega dogodka smo zelo zadovoljni in ga ocenjujemo za uspešnega. Sredstva, ki smo jih zbrali s prodanimi izdelki, bodo namenjena izpeljavi končnega izleta za Stanovanjsko skupino Črnava.

Zapisali: Mateja Oman in Saša Gorenc Košir