04/2315-041 ravnatelj@vz-kranj.si
Plavalni tečaj 2017-2018

Plavalni tečaj 2017-2018

POROČILO PLAVALNEGA TEČAJA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE VZGOJNEGA ZAVODA KRANJ, V ČASU OD 09.11. 2017 DO 11. 01. 2018

Plavalni tečaj za otroke in mladostnike VZ Kranj sva izvajali vzgojiteljici: Saša Rozman Berce (vaditeljica plavanja) in  Saša Gorenc Košir (vaditeljica plavanja). Plavalni tečaj je potekal ob četrtkih ob 20.00 do 21.00 ure, v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju. Plavalna vadba je potekala v  naslednjih terminih:
9.11.2017
16.11.2017
23.11.2017
30.11.2017
7.12.2017
14.12.2017
4.1.2018
11.1.2018

Plavalnega tečaja se je skupaj udeležilo 11 otrok in mladostnikov VZ Kranj. Naslednji otroci so se redno udeleževali plavalne vadbe:

 • Stanovanjska skupina Črnava: I.R., V.H., P.Đ., K.L
 • Stanovanjska skupina Škofja Loka: A.S., A.J., N. B.
 • Stanovanjska skupina Stražišče: P.J., G.D.
 • Stanovanjska skupina Mlaka: L.J., S.R.K.

Plavalni tečaj je potekal po programu, ki je bil predstavljen v LDN VZ Kranj za šol. leto 2017/2018.
Finančna sredstva smo potrebovali za najem bazena in prevoz (avtobusni).
Evalvacija programa je pokazala, da so v tekočem šol. letu vsi otroci in mladostniki dosegli zastavljene individualne cilje. Najmlajši udeleženci (trije otroci stari 9 let), so osvojili prsno plavanje, tako, da  so bili sposobni neprekinjeno preplavati dolžino 20 m.
Vsaka vadbena enota je bila strukturirana tako, da smo se najprej ogreli (posamezne mišične skupine). Potem so sledile razne zabavne igre, tekmovalne štafetne igre, spoznavanje in učenje novih elementov ter utrjevanje le teh. Poleg naštetega so se otroci seznanili še z osnovami reševanja iz vode in se naučili skoka na glavo.
Zaradi različnih razlogov sodelovanja otrok na plavalnem tečaju (učenje osnov plavanja, zdravstvena indikacija, nadgradnja znanja, aktivno preživljanje prostega časa…), sva vadbo prilagajali tudi glede na potrebe posameznika.
Po zaključku plavalnega tečaja so si vsi otroci prislužili priznanje za uspešno opravljen plavalni tečaj in sladek priboljšek.

Kranj, 15. januar 2018                                                    Pripravili: Saša Gorenc Košir, Saša Rozman Berce

Plavalni tečaj 2016-2017

Plavalni tečaj 2016-2017

PLAVALNI TEČAJ ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE VZGOJNEGA ZAVODA KRANJ, V ČASU OD 10.11. 2016 DO 26. 01. 2017

Plavalni tečaj za otroke in mladostnike VZ Kranj sva izvajali vzgojiteljici: Saša Rozman Berce (vaditeljica plavanja) in  Saša Gorenc Košir (vaditeljica plavanja). Plavalni tečaj je potekal ob četrtkih ob 20.00 do 21.00 ure, v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju. Plavalna vadba je potekala v  naslednjih terminih:10.11., 17.11., 24.11.,1.12.,8.12.,15.12.,5.1. in 26.2.2017.
Plavalnega tečaja se je skupaj udeležilo 10 otrok in mladostnikov VZ Kranj.
Plavalni tečaj je potekal po programu, ki je bil predstavljen v LDN VZ Kranj za šol. leto 2016/2017.
Finančna sredstva smo potrebovali za najem bazena in prevoz (avtobusni).
Evalvacija programa je pokazala, da so v letošnjem šol. letu vsi otroci in mladostniki dosegli zastavljene individualne cilje. Poleg prsnega plavanja so nekateri osvojili  tudi tehniko prsnega plavanja s koordinacijo potapljanja glave pod vodo, tehniko hrbtnega plavanja in plavanje tehnike kravl. Najmlajša udeleženka se je naučila plavati in sicer je neprekinjeno preplavala dolžino 15 m v prsni tehniki.
Vsaka vadbena enota je bila strukturirana tako, da smo se najprej ogreli (posamezne mišične skupine). Potem so sledile razne zabavne igre, tekmovalne štafetne igre, spoznavanje in učenje novih elementov ter utrjevanje le teh. Poleg naštetega so se otroci seznanili še z osnovami reševanja iz vode in se naučili skoka na glavo.
Zaradi različnih razlogov sodelovanja otrok na plavalnem tečaju (učenje osnov plavanja, zdravstvena indikacija, nadgradnja znanja,…), sva vadbo prilagajali tudi glede na potrebe posameznika.
Po zaključku plavalnega tečaja so si vsi otroci prislužili priznanje za uspešno opravljen plavalni tečaj in sladek priboljšek.

Kranj, 30. januar 2017                                                   Pripravili:
Saša Gorenc Košir
Saša Rozman Berce

Šola plavanja 2015/2016

Šola plavanja 2015/2016

V začetku meseca januarja smo zaključili s plavalni tečajem za otroke in mladostnike VZ Kranj, ki je potekal v času od 5. novembra 2015 do 7. januarja 2016. Plavanje se je izvajalo ob četrtkih od 20.00 do 21.00 ure, v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju. Plavalno vadbo sva vodili dve vzgojiteljici VZ Kranj. Obe sva vaditeljici plavanja.

Plavalni tečaj je skupaj obiskovalo 10 otrok in mladostnikov VZ Kranj iz štirih stanovanjskih skupin.

Na plavalni tečaj so bili vključeni otroci in mladostniki VZ Kranj, ki še niso imeli osvojenega plavalnega znanja, tisti, ki so želeli izboljšati svojo plavalno vzdržljivost, tehniko in hitrost plavanja, vsi, ki imajo zdravstvene težave (težave s hrbtenico, kostmi in sklepi, prekomerna telesna teža,…) in tisti, ki so želeli aktivno preživeti svoj prosti čas.

Za vsakega udeleženca programa se je vadba načrtovala individualno na podlagi začetnega stanja in ciljev posameznika.

Vsi udeleženci plavalnega tečaja so se skozi  plavalni tečaj spoznali z nekaterimi zakonitostmi vode in plavalnimi tehnikami. Učenje plavanja je potekalo po metodah, ki temeljijo na igri in dobrem počutju v vodi. Plavanje s takim načinom učenja poteka hitreje, predvsem pa z njim lahko zagotovimo kar največjo kvaliteto in varnost pri delu in napredku.

Plavalni tečaj je obsegal:

 • osnovno prilagajanje na vodo (drsenje, plovnost…);
 • nadaljevalno prilagajanje na vodo (potapljanje glave, gledanje pod vodo…);
 • učenje prve plavalne tehnike (žabica);
 • učenje skokov v vodo;
 • spoznavanje druge plavalne tehnike (plavanje na hrbtu, prsno kravl);
 • plavalne igre in animacijo v vodi;
 • učenje plavanja pod vodo;
 • osnove reševanje iz vode.

Utrinke iz plavalnega tečaja si lahko ogledate v foto galerij.

Mentorici: Saša Gorenc Košir in Saša Rozman Berce

Napisala: Saša Gorenc Košir